PHOTOREJUVENATION

PHOTOREJUVENATION

Photorejuvenation Alma Harmony XL is a highly effective treatment consisting of stimulating skin renewal and regeneration through the action of light of a medical laser. Photo rejuvenation is a globally rejuvenating treatment, due to the fact that it not only causes skin renewal, overcoming the small wrinkles, discoloration from sun spots, freckles and open pores, but is an overall improvement in the quality of the skin. Photo rejuvenation is painless, relatively fast treatment.

Photorejuvenation is one of the favorite aesthetic treatments for both women and men. The treatment makes it possible to remove a lot of irritating and unsightly skin spots in the area of the face, neckline, neck and hands in a completely safe and comfortable way. Photorejuvenation Alma Harmony XL is a highly effective treatment that stimulates the skin to renew and regenerate through the action of medical light. The treatment is a globally rejuvenating treatment, due to the fact that it not only causes the skin to be renewed, to reduce fine wrinkles, sun spots, freckles or enlarged pores, but also to improve the overall quality of the skin. Photorejuvenation is a painless, relatively quick procedure.

HOW DOES THE TREATMENT LOOK LIKE?

Photo rejuvenation treatment does not require anesthesia and is virtually painless. After consultion with specialist, the skin is treated with special gel. Then specialist uses selected laser head and series of laser shots is carried out. Immediately after photorejuvenation treatment, skin is slightly reddened. The treatment does not require convalescence and almost immediately after it, you can return to your daily duties.

The treatment lasts 20 to 40 minutes. The procedure is performed using Alma Harmony Lasers. photorejuvenation

from PLN 300

Thank you for reservation. Our consultant will contact you soon to confirm your booking.  I consent to the processing of my personal data for the purposes of booking and marketing purposes
  Show information clause

  Administratorem Twoich danych osobowych jest J’adore Instytut, Karmelicka 45, 31-128 Kraków NIP 672 200 14 43
  • Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane, wyłącznie do podjęcia określonych działań na Twoje żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie wysłane drogą elektroniczną poprzez zapis na stronie Administratora.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania odpowiedzi na Twoją wiadomość.
  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.
  • Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej itp. jeśli okaże się to konieczne.

  Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
  • Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
  • Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  captcha

  TREATMENT EFFECTS OF PHOTOREJUVENATION
  CONTRAINDICATIONS:
  AFTER PHOTOREJUVENATION TREATMENT:
  PRICE LIST

  TREATMENT EFFECTS OF PHOTOREJUVENATION TREATMENT EFFECTS OF PHOTOREJUVENATION

  The results of treatment are not visible immediately after the procedure. The first difference we see roughly a month after the treatment.

  To achieve the overall effect approximately 4 treatments should be performed.

  The full results can be seen within 3-6 months after completion of photorejuvenation therapy.

  Book Rezwerwacja online
  Call Zadzwoń

  CONTRAINDICATIONS: CONTRAINDICATIONS:

  • pregnancy,
  • tan and applying self-tanner,
  • the use of photosensitizing drugs and herbs,
  • retinoids,
  • diabetes,
  • vitiligo,
  • active infection or a wound on the treated area,
  • the tendency to scar,
  • taking aspirin (one week before the procedure),
  • using Beta- carotene.
  Book Rezwerwacja online
  Call Zadzwoń

  AFTER PHOTOREJUVENATION TREATMENT: AFTER PHOTOREJUVENATION TREATMENT:

  After the treatment, it is desirable to hydrate the skin severely due to occurring drying. In order to obtain satisfactory treatment, a series of 4-5 treatments t should be performed.

  Book Rezwerwacja online
  Call Zadzwoń

  PRICE LIST PRICE LIST

  Face 450zł
  Cheeks 300zł
  Forehead 280zł
  Neck 300 zł
  Decolette 350 zł
  face + neck 600 zł
  face + neck + decolette 800 zł
  shoulders 600zł – 800zł
  hands 350zł

  Buy 4 treaments and enjoy 10% discount

  Book Rezwerwacja online
  Call Zadzwoń

  Other treatments

  J’adore News

  Our Beauty Studio takes care of the smallest details,so you can be sure that you will be in best hands. Come to us, Get away from the stress of hectic, stressful living, enjoy our Spa and Ayurveda treatments, quality facials, manicure or laser treatment.

  Check