How to prepare for laser hair removal?

How to prepare for laser hair removal?
How to prepare for laser hair removal?

Laser hair removal is the most effective and the fastest way to permanently remove unwanted hair. The procedure is performed by an experienced specialist and does not require any anesthesia. Before the first treatment, an epilatory consultation should be performed. Check what you should know about it.

Consultations before laser hair removal

Before the first treatment, a one-time specialist consultation should be performed, which ensures the safety of subsequent depilations. During such a meeting with a specialist, the client's type of hair is evaluated, a short interview is carried out concerning, first of all, the occurrence of possible contraindications, and a test is carried out, i.e. one shot laser (removal of one hair) that shows if the skin reaction is normal. When preparing for consultations before depilation, it is first necessary to ensure that the specialist has a chance to assess the type of hair - you just need to come unshaven, with visible, several millimeter hair. It should be considered whether we have recently used oral retinoid therapy, remember the herbs we drink and what cosmetics we use for this area of ​​skin, which is to be depilated at the end. How to prepare for laser hair removal? 

Correct preparation for laser hair removal

 • If the consultation is successful and we receive the so-called green light, then we can begin to prepare for the proper treatment. What exactly?
 • Six months before the procedure: complete oral retinoid therapy.
 • 4 weeks before the procedure. Leave ointments with retinoids and fruit acids. Do not perform these types of hair removal, which involve pulling hair (tweezers, epilator, wax), refrain from using self-tanning products.     
 • Two weeks before the procedure. Do not use creams with retinol (eg for acne). Allow light-sensitive herbs (eg St John's wort, calendula, blends of type 1.2 herbs). Give up on sunbathing in the tanning beds and in the sun. Cure active skin infections.
 • One week before the procedure. Stop to use anything what can give exfoliating effect. and if dry skin occurs - moisten it well, eg with the help of pharmacy emollients, end the treatment with antibiotics.
 • The day before the procedure. Give up the use of any balms, creams and ointments in the place to be treated.

What should you remember before removing excessive hair?

On the day before the first treatment, you must do an independent depilation of the area of ​​the skin that will be exposed to the laser. For this purpose we use a normal disposable razor. We shave the skin thoroughly, leaving only a small hairy fragment that will allow the specialist to assess the type of hair.

Thank you for reservation. Our consultant will contact you soon to confirm your booking.  I consent to the processing of my personal data for the purposes of booking and marketing purposes
  Show information clause

  Administratorem Twoich danych osobowych jest J’adore Instytut, Karmelicka 45, 31-128 Kraków NIP 672 200 14 43
  • Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane, wyłącznie do podjęcia określonych działań na Twoje żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie wysłane drogą elektroniczną poprzez zapis na stronie Administratora.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania odpowiedzi na Twoją wiadomość.
  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.
  • Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej itp. jeśli okaże się to konieczne.

  Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
  • Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
  • Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  captcha

  Other treatments

  J’adore News

  Our Beauty Studio takes care of the smallest details,so you can be sure that you will be in best hands. Come to us, Get away from the stress of hectic, stressful living, enjoy our Spa and Ayurveda treatments, quality facials, manicure or laser treatment.

  Check