Choose city:

How to take care after skin after laser hair removal?

How to take care after skin after laser hair removal?

How to proceed after laser hair removal?

The skin subjected to permanent laser hair removal does not require specialized care, but you definitely have to treat it with exceptional delicacy and diligence. Avoid strong skin wiping with a towel and the use of chemical cosmetics. Depilated skin is exposed to irritations that can be prevented by following several rules. In this way, we will provide comfort, mental peace. It's also the way to avoid possible complications, which most often include skin discoloration, temporary hypersensitivity to the epidermis or burning sensation. Depilated skin should first of all be protected from sun and high temperature. In the first days after surgery, it can be extremely delicate. Then avoid using moisturizing balms, creams and even shower gels with a strong smell, that is saturated with chemistry. On the first day after the procedure, it is recommended to wash the skin depilated with slightly cool water, without the use of soap or other preparations. In the following days, it is worth using delicate washing products, the composition of which is the most natural or simply use gray soap. In the case of depilation of underarms, the use of deodorants should be discontinued for a few days, sweat blockers even for two weeks. Some people may complain of itching, burning, hypersensitivity to the epidermis or discoloration. Then they should go to a specialist consultant who performed the procedure. Most likely, they will be advised to use Alantan Plus or Bepanthen, and in more serious cases, which are very rare, they may also receive a specialist prescription ointment. after laser hair removal

Thank you for reservation. Our consultant will contact you soon to confirm your booking.I consent to the processing of my personal data for the purposes of booking and marketing purposes
Show information clause

Administratorem Twoich danych osobowych jest J’adore Instytut, Karmelicka 45, 31-128 Kraków NIP 672 200 14 43
• Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane, wyłącznie do podjęcia określonych działań na Twoje żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie wysłane drogą elektroniczną poprzez zapis na stronie Administratora.
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania odpowiedzi na Twoją wiadomość.
• Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.
• Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej itp. jeśli okaże się to konieczne.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
• Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
• Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

captcha

Other treatments

J’adore News
Our Beauty Studio takes care of the smallest details,so you can be sure that you will be in best hands. Come to us, Get away from the stress of hectic, stressful living, enjoy our Spa and Ayurveda treatments, quality facials, manicure or laser treatment.
Check