Wybierz miasto:

O nas – gabinet kosmetyczny Kraków

O nas – gabinet kosmetyczny Kraków

Salon kosmetyczny - J'adore Instytut  - Chcesz się dowiedzieć o Nas czegoś więcej?

Dowiedz się również na temat naszego sprzętu i produktów zabiegowych - wysokiej klasy laserów oraz urządzeń kosmetycznych i kosmetyków pielęgnacyjnych. Chcemy, żebyś wiedział, że wysoka jakość usług i Twoje zadowolenia są dla Nas priorytetami.

Już niedługo zaprosimy również do zapoznania się z informacjami o naszej kadrze - Grupie specjalistów z zakresu medycyny estetycznej, dermatologii, kosmetologii, dietetyki, stomatologii, fryzjerstwa, masażu, fryzjerstwa, manicure oraz makijażu permanentnego. salo
Za
 Regulamin J'adore Instytutn kosmetyczny

J’ADORE INSTYTUT – NAJWYŻSZA JAKOŚĆ, NAJLEPSZE REZULTATY

Zapraszamy do naszej rezerwacji online interesującego Cię terminu wizyty. Nasz konsultant skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia rezerwacji.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach dokonania rezerwacji oraz celach marketingowych
  Pokaż klauzule informacyjną

  Administratorem Twoich danych osobowych jest J’adore Instytut, Karmelicka 45, 31-128 Kraków NIP 672 200 14 43
  • Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane, wyłącznie do podjęcia określonych działań na Twoje żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie wysłane drogą elektroniczną poprzez zapis na stronie Administratora.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania odpowiedzi na Twoją wiadomość.
  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.
  • Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej itp. jeśli okaże się to konieczne.

  Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
  • Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
  • Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  captcha

  NASZ INSTYTUT URODY
  NASZ SPRZĘT
  Regulamin świadczenia usług kosmetycznych w J’adore Instytut

  NASZ INSTYTUT URODY NASZ INSTYTUT URODY

  Umów wizytę Rezwerwacja online
  Zadzwoń Zadzwoń

  NASZ SPRZĘT NASZ SPRZĘT

  • Laser Soprano Ice Alma Lasers
  • Laser Harmony XL Alma Lasers (z głowicami Clearlift, frakcjonowanie iPixel, DyeVL)
  • Plazma IQ
  • Concerto karboksyterapia
  • LPG Cellu Endermologia
  • Accent Alma Lasers
  • Laser Qswitch Alma Lasers
  • Kriolipoliza Kriopol
  • Goldeneye makijaż permanetny
  • Aparat do elektrostymulacji mięśni
  • Drenaż limfatyczny BTL
  • Sun FX opalanie natryskowe
  • Soft Plus diagnoza skóry
  • elektrokoagulacja
  • Mesopen
  • Oxybrazja
  • oraz szereg innych, drobnych urządzeń
  Umów wizytę Rezwerwacja online
  Zadzwoń Zadzwoń

  Regulamin świadczenia usług kosmetycznych w J’adore Instytut Regulamin świadczenia usług kosmetycznych w J’adore Instytut

  Regulamin świadczenia usług kosmetycznych w J’adore Instytut

  • 1

  Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych świadczonych w Salonie J’adore Instytut, zwany dalej „Salonem”.
  2. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem
   do dowolnego zabiegu kosmetycznego, zwanej dalej „Procedurą”.
  3. Przystąpienie do Procedury jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Procedury.
  4. Niniejszy regulamin nie jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i dotyczy wyłącznie usług świadczonych
   w placówkach stacjonarnych.
  • 2

  Klienci

  1. Osoba korzystająca z usług Salonu może być dowolnym, pełnoletnim klientem.
  2. Dopuszcza się uczestnictwo w Zabiegach przez osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, pod warunkiem wyraźnej zgody ich rodziców, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu ma prawo w dowolnym momencie zażądać przedstawienia odpowiedniego upoważnienia lub nawiązania kontaktu z osobą mającą prawo wyrazić zgodę w celu potwierdzenia zgody oraz odmówić świadczenia Zabiegu w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.
  • 3

  Pracownicy

  1. Pracownicy Salonu J’adore Instytut są odpowiednio przeszkoleni do wykonywania swoich stanowisk oraz posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia odpowiednie dla ich pracy.
  2. Przed przystąpieniem do Zabiegu, pracownik jest zobowiązany do sprawdzenia stanu swojego stanowiska pracy oraz do zapewnienia dostatecznej ilości jednorazowych i ochronnych materiałów, jak również wysterylizowanych narzędzi.
  3. Przed rozpoczęciem Zabiegu, pracownik musi dokonać dezynfekcji stanowiska, rąk
   i przedramion do wysokości łokci, a także narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności powinny być wykonane przez pracownika w trakcie zabiegu, jeśli zostanie on przerwany, oraz po jego zakończeniu.
  4. Pracownicy Salonu J’adore Instytut mają obowiązek utrzymywać dłonie i paznokcie
   w odpowiednim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.
  5. Pracownicy Salonu J’adore Instytut muszą upiąć włosy w sposób, który ograniczy ryzyko ich dostania się do obszaru wykonywania Zabiegu.
  6. Pracownicy Salonu J’adore Instytut są zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
  1. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od powyższych zasad, Klienci powinni natychmiast zgłosić je właścicielowi, menedżerowi lub innemu pracownikowi Salonu J’adore Instytut, który pełni dyżur w danym momencie.
  • 4

  Higiena i bezpieczeństwo

  1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Salonu J’adore Instytut, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są codziennie dezynfekowane lub sterylizowane.
  2. Pracownicy Salonu J’adore Instytut są zobowiązani do regularnych badań zdrowotnych celem wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby zagrażać zdrowiu Klientów lub przenosić się na Klientów.
  3. Pracownicy Salonu J’adore Instytut, którzy mają otwarte rany, skaleczenia lub zmiany skórne wydzielające płyny, które nie można odpowiednio zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, zostają wyłączeni z świadczenia usług kosmetycznych do momentu całkowitego zagojenia tych odstępstw.
  4. W przypadku zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiast przerywany,
   a miejsce zranienia jest natychmiastowo myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem odpowiednim dla skali rany. Przerwany Zabieg zostanie dokończony w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowych opłat, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
   i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu rany.
  5. W Salonie J’adore Instytut stosuje się jedynie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.
  • 5

  Świadczenie usług kosmetycznych

  1. Przed rozpoczęciem Zabiegu, Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu oceny stanu zdrowia, wcześniejszych i obecnych chorób oraz trybu życia, aby ustalić, czy istnieją przeciwwskazania lub ryzyko wystąpienia skutków ubocznych, oraz w celu udzielenia zaleceń dotyczących pielęgnacji po zabiegu.
  2. Każdy Klient jest dokładnie informowany o przeciwwskazaniach, skutkach ubocznych
   i zaleceniach dotyczących pielęgnacji po zabiegu, a po rozpoczęciu Zabiegu wyraża świadomą zgodę na ich akceptację. W przypadku najbardziej zaawansowanych zabiegów i powikłań, Pracownik ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia zgody oraz odmówić przeprowadzenia Zabiegu w przypadku braku takiego potwierdzenia ze strony Klienta.
  3. Klienci są zobowiązani poinformować Pracownika o wszelkich dolegliwościach
   i przeciwwskazaniach przed rozpoczęciem Zabiegu, w szczególności dotyczących chorób serca, używania rozrusznika serca, chorób nowotworowych, stanów zapalnych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorób zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), stosowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz nieprawidłowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.
  4. Przed każdym kolejnym Zabiegiem, który nie jest częścią serii wykonywanej co najwyżej co 7 dni lub po przerwie dłuższej niż 14 dni, Klient powinien potwierdzić aktualność udzielonych informacji i wywiadu.
  5. Klient ma obowiązek zdjąć wszelką biżuterię przed rozpoczęciem Zabiegu. Wszelkie kosztowności powinny być przechowywane na własną odpowiedzialność Klienta.
  6. Klienci są zobowiązani niezwłocznie poinformować Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia podczas trwania Zabiegu.
  7. W przypadku wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa wykonania Zabiegu, Pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.
  8. Pracownik ma również prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu, jeśli istnieje podejrzenie, że Klient ma zamiar oszukać lub gdy Pracownik podejrzewa, że Klient jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
  • 6

  Płatność

  1. Klient jest zobowiązany do uregulowania opłaty za świadczone usługi kosmetyczne. Aktualny cennik Zabiegów jest dostępny na stronie internetowej: jadoreinstytut.com.
  2. W Salonie oferowane są następujące metody płatności: gotówka w kasie oraz płatność kartą płatniczą za pośrednictwem terminala.
  3. Salon J’adore Instytut zastrzega sobie prawo do organizowania czasowych promocji na Zabiegi oferowane w Salonie. Warunki skorzystania z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty mogą być ustalone indywidualnie i zostaną podane do publicznej wiadomości. W przypadku promocji, Klienci, którzy zapłacili pełną cenę Zabiegu, nie mają prawa do żadnych roszczeń.
  4. W Salonie dostępne są również Karnety, które wymagają wcześniejszej zapłaty i uprawniają
   do skorzystania z określonej liczby Zabiegów w ustalonym czasie.
  • 7

  Odpowiedzialność

  1. Klienci ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu J’adore Instytut. Osoby niepełnoletnie odpowiadają za spowodowane przez nie uszkodzenia za pośrednictwem swoich ustawowych przedstawicieli.
  2. Salon J’adore Instytut jest odpowiedzialny za przechowywane okrycia wierzchnie, jeśli istnieje wydzielone miejsce do ich przechowania lub inne rzeczy, które jasno zostały oddane do przechowania. Jednak Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w okryciach wierzchnich lub w Salonie poza wyznaczonymi miejscami do ich przechowywania, szczególnie dotyczy to wartościowych przedmiotów, toreb, plecaków i torebek, które Klient powinien zawsze mieć przy sobie.
  3. Salon J’adore Instytut ponosi odpowiedzialność za niewłaściwe wykonanie Zabiegu przez Pracowników.
  4. Brak przestrzegania przez Klienta postanowień Regulaminu lub składanie fałszywych oświadczeń dotyczących stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie powoduje wyłączenie odpowiedzialności Salonu za wykonany Zabieg.
  5. Salon J’adore Instytut nie ponosi odpowiedzialności za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, jeśli został on wykonany profesjonalnie, zgodnie z zasadami kosmetyki
   i nie odbiega od ogólnie przyjętych standardów, a niezadowolenie wynika z subiektywnych odczuć Klienta.
  • 8

  Rezerwacje

  1. Klient ma możliwość wcześniejszej rezerwacji terminu Zabiegu w Salonie J’adore Instytut, kontaktując się telefonicznie lub drogą e-mailową.
  2. Nieprzystąpienie do zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 12 godzin przed jego rozpoczęciem, uprawnia Salon do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego klienta. W przypadku zabiegów z karnetu – wizyta zostanie potraktowana jako wizyta, która się odbyła (tj. karnet zostanie pomniejszony o wizyte).
  3. Klienci powinni zgłosić się na Zabieg zarezerwowany najpóźniej na 5 minut przed umówionym czasem.
  4. Salon J’adore Instytut zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w umówionych terminach zabiegów, z przyczyn od niego niezależnych. W takiej sytuacji Salon ustali z Klientem nowy termin Zabiegu.
  5. Dodatkowo, Salon J’adore Instytut zastrzega sobie prawo do pobierania zadatków od Zabiegów. W przypadku niektórych Zabiegów, Salon może zażądać zadatku jako potwierdzenia rezerwacji. Kwota zadatku oraz sposób opłaty zostanie ustalony indywidualnie dla danego Zabiegu. Wysokość zadatku będzie potrącona od pełnej ceny Zabiegu przy finalnej płatności. Jeśli zadatek zostanie wpłacony, a klient nie pojawi się w umówionym terminie – zadatek nie zostaje klientowi zwrócony. Wpłata zadatku uprawnia klienta do jednej zmiany terminu wizyty – przy kolejnej zmianie terminu wymagana będzie wpłata kolejnego zadatku.
  6. Po zakupie pakietu – klient ma prawo do rezygnacji z serii, po uzasadnieniu swojej decyzji.
   W przypadku rezygnacji – wykorzystane zabiegi zostaną przeliczone na cenę regularną, pozostała część wpłaconej kwoty zostanie klientowi zwrócona w formie voucheru na kwotę – voucher może zostać wykorzystany na wszystkie zabiegi z oferty Salonu, może zostać również przekazany dowolnie wskazanej przez klienta osobie w formie prezentu.
  • 9

  Reklamacje

  1. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 7 dni od wykonania Zabiegu lub wystąpienia niepożądanych skutków.
  2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej, osobiście w Salonie lub za pomocą listu poleconego wysłanego na adres Salonu. W celu udokumentowania wykonania Zabiegu, zaleca się dołączenie dokumentacji fotograficznej.
  3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni.
  4. W przypadku uznania reklamacji, Salon zwróci Klientowi koszt Zabiegu i zapewni mu możliwość skorzystania z bezpłatnego Zabiegu korygującego, który zostanie wykonany przez przełożonego Pracownika odpowiedzialnego za pierwotny Zabieg. Salon może również zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
  5. W przypadku odrzucenia reklamacji, Klient ma prawo do odwołania się od tej decyzji
   w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym stosuje się analogicznie powyższe postanowienia.
  6. Jeżeli Klient zgłasza reklamację natychmiast po wykonaniu Zabiegu, nie jest zwolniony
   z obowiązku zapłaty za usługę. Jednak w przypadku uzasadnionych żądań, ewentualny zwrot kosztów zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega sobie jednak prawo
   do zwolnienia Klienta z opłaty, jeśli reklamacja jest uzasadniona.
  • 10

  Pozostałe postanowienia

  1. Na terenie Salonu J’adore Instytut obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz używania tytoniu, wyrobów tytoniowych i nikotynowych, włącznie z papierosami elektronicznymi. Dodatkowo, obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, innych substancji odurzających oraz wszelkich innych używek.
  2. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.
  • 11

  Postanowienia końcowe

  1. Każdy Klient ma prawo zapoznać się z treścią regulaminu, cennika oraz certyfikatów, na które powołuje się Salon J’adore Instytut i jego Pracownicy.
  2. Salon J’adore Instytut zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Nowe postanowienia stają się obowiązujące od momentu ich udostępnienia w Salonie. Dotychczasowe postanowienia regulaminu obowiązują w przypadku rezerwacji i Zabiegów dokonanych przed wprowadzeniem zmian.
  3. Wszelkie spory wynikające z usług kosmetycznych winny być rozwiązywane w pierwszej kolejności drogą polubowną.
  4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2023 roku.


  Adresy Salonów J’adore Instytut

  J’adore Instytut ul. Karmelicka 45a/2b
  31-128 Kraków
  E-mail: karmelicka@jadoreinstytut.com

  J’adore Instytut Aleje Jerozolimskie 42
  00-848 Warszawa
  E-mail: aleje@jadoreinstytut.com

  J’adore Instytut ul. Żelazna 59
  00-848 Warszawa
  E-mail: żelazna@jadoreinstytut.com

  Umów wizytę Rezwerwacja online
  Zadzwoń Zadzwoń

  Specjaliści J’ADORE INSTYTUT

  Zobacz
  inne zabiegi

  J’adore world

  Salon kosmetyczny Kraków

  Nasz salon kosmetyczny mieści się w ścisłym centrum Krakowa. Studio urody J`adore Instytut zostało stworzone z myślą właśnie o Tobie! Zapraszamy do skorzystania z szeregu zabiegów kosmetycznych, fryzjerskich czy z zakresu medycyny estetycznej i laseroterapii. Nasz gabinet urody w Krakowie to połączenie profesjonalizmu i wyjątkowej atmosfery. Dzięki bogatej ofercie produktów i najnowocześniejszemu sprzętowi nasz salon kosmetyczny oferuje szeroką gamę usług laserowych, zabiegów kosmetycznych, fryzjerskich czy z zakresu medycyny estetycznej. Salon kosmetyczny Kraków - Kosmetyczka Kraków - Salon urody Kraków

  Zapraszamy!

  Sprawdź